İş Hayatında Kadın

Bugün toplumsal hayata baktığımızda kendi içinde birçok kimlik barındırdığını görüyoruz. Kadın ve erkeğin kendine özgü özellikleri, hayatın içinde belli ve belirgin bir konumu, toplum hayatının işleyişine dair sorumlulukları vardır. Toplumun kadına dayadığı roller, cinsiyete bağlı olarak kültür içinde inşa edilmiş konum ve bu konumun kalıplaştırılması kadının modern Dünya’da yerini almasını etkileyen en önemli faktördür. Bu kalıplar kırılmamak ve kadınların hayata faal bir katılım göstermesini engellemek ile birlikte, her yerde rast geldiğimiz eşitsizliğin ortaya çıkmasına da sebep olmaktadır.

Sözde demokratik gelişmeler, hızla değişmekte olan hayat standartları, sanayileşme ve artan iş kolları kadını dört duvarın arasından çekmiş, çalışma hayatıyla birlikte topluma olan saygısını, üretkenliğini, ekonomik özgürlüğünü elde etmesine katkı sağlamış ve kadını ekonominin elzem bir parçası haline getirmiştir. 

Bugünkü duruma baktığımızda kadınların bu konuda daha da bilinçlendiğini, kendi bilgi ve yeteneklerinin farkında olup, her geçen gün kendilerini daha da geliştirip, bilgi ve tecrübe hazinelerine bir yenisini daha ekliyorlar. Etrafımızı dikkatlice incelediğimizde, kendi işini kurmuş, başarılı ve hemcinslerine de örnek olan binlerce kadın olduğunu görmek çok da zor değil.

Hadi gelin, hep beraber girişimci kavramı, kadın girişimcilerin günümüzdeki yeri ve önemi hakkında bilgi edinelim.

Girişimci; mal ve hizmet üretebilmek için üretim faktörlerini bir araya getiren, kendi varlığını, zamanını, çabasını ve cesaretini kullanıp risk üstlenerek işe girişebilen kişidir. Bir ülkenin ekonomik olarak kalkınması için emek, sermaye, toprak ve girişimci gibi üretim için gerekli faktörlere yeteri kadar sahip olması gerekir. Bu üretim faktörlerinin her birisi ekonomik kalkınma açasından kıymetlidir fakat girişimci daha önemlidir çünkü emeği bir araya getiren de, sermayeyi bulan da, toprağı işleyen de girişimcidir. Bir ülkede girişimciliğin desteklenmesi, kuşkusuz o ülkenin kalkınması için önemli bir etkendir; fakat aynı desteğin ve teşvikin kadın girişimcilere de uygulanması, ülkenin potansiyelinden daha çok faydalanabilme olanağı sağlar. Aynı şekilde, kadın nüfusunun iktisadi faaliyetlere ve üretime katılması, ülkemizin kalkınması için büyük bir kazanım olacaktır. Düşünün ki politikada kadın aday kontenjanları nasıl demokrasiyi geliştiriyor ve zenginleştiriyor, girişimcilikte de kadınların özel olarak teşvik edilmesi, ekonomik ve sosyal kalkınmaya ayrı bir zenginlik kazandıracaktır. Bir ülkede kadın girişimciliğin desteklenmesi ve başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi o ülkeyi kalkındırmada başarı faktörü olarak değerlendirilebilir.

Toplum içinde girişimci olarak var olmak kadına, diğer çalışma hayatında yer alan mesleklere kıyasla daha fazla özerklik, bağımsız hareket edebilme, kendini gerçekleştirebilme, geleceğe yönelik hedeflerine ulaşabilme fırsatları sunmakla birlikte, diğer girişimci olmak isteyen hemcinslerine iyi örnek oluşturmanın yanında onlara, ailenin refah düzeyini arttırmak, çocukların eğitim seviyelerini yükseltmek gibi konularda etkinlik sağlar.  Günümüzde kadın girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmesinde yardımcı olan, ülke ekonomisinin geleceğine yön verecek kadın girişimcilere ön ayak olan sivil toplum kuruluşları vardır. 

Bunlardan en önemlisi KADİGER’dir. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), girişimcilik yoluyla kadınların iş hayatına katılmasını, güçlenmesini amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu olmasını yanında, ekonomik anlamda kadının güçlenmesini hedeflediği gibi sosyal hayatta da yerini edinmesini sağlayan girişimci kadınların güç dayanağıdır. KAGİDER, kadın erkek eşitliğini hayatın her alanına yaymak istemekle kalmayıp, onlara gereken tüm desteği sunan ve ekonomik güçlenme ile iş dünyasında da kadınların yer almasını amaçlayan bir ışıktır. Bugün yaklaşık olarak 300 üyesi bulunan KAGİDER, kadın girişimcilere hibe ve destek yardımı yaparak, projelerini destekler. Maddi desteğin yanı sıra eğitim, rehberlik, mentörlük gibi girişimciliğin devam etmesi adına gerekli olan adımlarda da yardımcı olur.

Günümüzde kadınlar güçlerini; bilim, sanat, ekonomi, siyaset, sosyal yaşam, basın, hukuk, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları gibi çok farklı alanlarda göstermekte, bu alanlarda oldukça önemli bir çoğunluğu oluşturmaktadırlar. Bunun yanında pek çok iş kolunda kadın sayısında görülen artış da ciddi boyutlara varmış durumdadır. İşte farklı platformlarda yer almayı başarmış ve yer aldıkları noktalarda kendi güç ve iletişim ağlarını yaratmayı başarabilmiş kadınlar, girişimci olarak da yaptıkları başarılı çalışmalarla kendilerini ispatlamışlardır. 

Altını çizerek, bağıra bağıra bağıra söylemeyi, duyurmayı kendime borç biliyorum. Kadının ekonomik özgürlüğü çok önemlidir. Kız çocuklarının eğitim görmesi çok önemlidir. Bugün ülkemizdeki büyük şirketlerde çalışan üst düzey yöneticilerin sadece beşte biri kadın iken, benzer düşük oranları mecliste de görmekteyiz. Tarihe bakıldığında, diğer ülkelerden, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bizlere sunulan birçok hakkı daha önce almamıza rağmen, bugün Dünya sıralamalarında listelerin alt sıralarına düşmemiz gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor.

Yazımı her şeye rağmen dik durabilen ve güçlü olan kadınlara ithaf ederken, toplumda kadına karşı koyulan tabuların yıkıldığı, kadınların eğitim hakkının ellinden alınmadığı, küçük kız çocuklarının gelinlik giyerek utandırılmadığı, kadınların bilim, sanat, siyaset ve ekonomide üretkenliklerini ortaya koydukları bir Dünya diliyorum.

Yorum Ekle

Son Yorumlar

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Bültenimize Abone Olun!